Health

HAVE A HEALTHY HOLIDAY
HEALTH

During your stay at the camp, benefit from services that improve your health and increase the effectiveness of Dr Dabrowski’s diet.

TEST FOOD DETECTIVE

Another reason to choose our diet holidays? Top-level medical services available to everyone! One important step in preparation for a great metamorphosis is to perform tests to avoid dietary errors. This is done with the Food Detective Test, an innovative outpatient test based on the qualitative ELISA method. The painless, rapid test is used to diagnose elevated concentrations of food-specific IgG. With it, you can find out which foods are not serving your health. Take the Food Detective food tolerance test on site. This will help you follow the Dr Dabrowski diet more effectively.

HYDROCOLONOTHERAPY

What treatments have been prepared for those choosing our diet holidays? The medical services have been selected so that each guest of the Lancer Homestead can make the most of the holiday. One of the treatments supporting the digestive system is hydrocolonotherapy, i.e. flushing the large intestine with modern equipment. The procedure is painless, hygienic and comfortable, and the results are fully satisfying. The short procedure gently gets rid of undigested food residues and other metabolic by-products lingering in the intestines. Support your body and perform a modern, safe and effective cleansing therapy.

LIVER CLEANSING

The hydrocolonotherapy treatment has a salutary effect not only on the intestines, but also on the liver – an important organ of digestion, blood circulation and metabolism. Among the most important functions of the liver are: the conversion of carbohydrates and proteins into fats, the neutralisation of toxins, the conversion of ammonia into urea, the coupling and degradation of hormones, the destruction of alcohol, nicotine and strychnine, the production of bile, and the generation of energy. The liver cleansing treatment consists of hydrocolonotherapy, liver massage to stimulate liver function and electropuncture of the bioactive liver point. Perform a specialised hydrocolonotherapy treatment according to Boris Boligar. An active colon flush and liver cleansing will support the treatment.

TEST FOOD DETECTIVE

Kolejny powód, dla którego warto wybrać nasze wczasy dietetyczne? Usługi medyczne na najwyższym poziomie dostępne dla każdego! Jednym z ważnych etapów przygotowań do wielkiej metamorfozy jest wykonanie testów pozwalających uniknąć błędów żywieniowych. Służy do tego Test Food Detective – innowacyjne badanie ambulatoryjne oparte na jakościowej metodzie ELISA. Bezbolesne, szybkie badanie wykorzystywane jest do diagnostyki podwyższonego stężenia specyficznych pokarmowo IgG. Dzięki niemu możesz dowiedzieć się, które produkty spożywcze nie służą Twojemu zdrowiu. Wykonaj na miejscu test na tolerancję pokarmową Food Detective. Dzięki temu efektywniejsz odbędziesz turnus z dietą dr Dąbrowskiej.

BIOREZONANS

Wśród usług medycznych na wczasach dietetycznych nie mogło zabraknąć biorezonansu – badania diagnostycznego wykorzystywanego w medycynie alternatywnej. Technika wykorzystuje wibracje elektromagnetyczne do wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu. Zwolennicy metody zaznaczają, że biorezonans pozwala określić stan zdrowia pacjenta, ustalić poziom hormonów, stwierdzić obecność groźnych pasożytów, zdiagnozować alergie i inne dolegliwości. Co ciekawe, biorezonans wykorzystywany jest również w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu i papierosów. Wykonaj biorezonans, dowiedz się więcej na swój temat i zwiększ efektywność turnusu.

HYDROKOLONOTERAPIA

 Jakie zabiegi przygotowane zostały z myślą o osobach wybierających nasze wczasy dietetyczne? Usługi medyczne zostały dobrane w taki sposób, aby każdy Gość Ułańskiej Zagrody mógł maksymalnie wykorzystać turnus. Jedną z kuracji wspomagających pracę układu trawiennego jest hydrokolonoterapia, czyli płukanie jelita grubego przy pomocy nowoczesnej aparatury. Procedura jest bezbolesna, higieniczna i komfortowa, a efekty – w pełni satysfakcjonujące. Krótki zabieg pozwala łagodnie pozbyć się zalegających w jelitach niestrawionych resztek pokarmowych oraz innych produktów ubocznych przemiany materii. Wspomóż organizm i wykonaj nowoczesną, bezpieczną i skuteczną terapia oczyszczania organizmu.

OCZYSZCZANIE WĄTROBY

Zabieg hydrokolonoterapii zbawiennie działa nie tylko na jelita, ale również wątrobę – ważny organ trawienia, krążenia krwi i przemiany materii. Do najważniejszych funkcji wątroby zaliczamy: przemianę węglowodanów i białek w tłuszcze, neutralizację toksyn, przekształcanie amoniaku w mocznik, sprzęganie i degradowanie hormonów, niszczenie alkoholu, nikotyny i strychniny, produkcję żółci, wytwarzanie energii. Zabieg oczyszczania wątroby składa się z hydrokolonoterapii, masażu wątroby stymulującego jej funkcje oraz elektropunktury bioaktywnego punktu wątroby. Wykonuj specjalistyczny zabieg hydrokolonoterapii według Borysa Boligar. Aktywne płukanie jelita grubego i oczyszczania wątroby wspomogą odbywany turnus.

ADDITIONAL SERVICES
OTHER SERVICES
Pick-up from the train station

Take advantage of transport to and from the Lancer Homestead. Contact us for details before you arrive.

Bonfires

Bonfires are organised during the stay. This is a great opportunity to integrate and have fun.

Private beach

The Ułańska Zagroda has a private beach. During the summer months, it is a great place for sunbathing or relaxing by the lake.

LARGE MEETING ROOM

A number of rooms are available for guests to meet and chat.

SERVICES
See also

Activities

Enjoy a range of activities during your stay. Cycling and hiking trips or walks are among the many options for staying active.

RELAXATION

At the Ułańska Zagroda you will find space to relax. Sauna, massages and daily gymnastics, all under the guidance of specialists.

Preferencje prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.